Directory
Bank
ALL
B
1
2
3
Shop
Room Number
A Money
AECS / บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)
B001
AEON / อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน
ED01
Bangkok Bank / ธนาคารกรุงเทพ
B049C
Bank of Ayudhya / ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
S16A
Bualuang Securities / หลักทรัพย์บัวหลวง
B002A-2
CIMB Thai Bank / ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย
2066A
Citi Bank / ซิตี้ แบงค์
B002A
GHB Government Housing bank / ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ED47
Goverment Savings Bank Fl.B / ธนาคารออมสิน
B004
ibank / ธนาคารอิสลาม
B004A
Kasikorn Bank / ธนาคารกสิกรไทย
S17
Kiatnakin Bank / ธนาคารเกียรตินาคิน
ED04
Shop
Room Number
KIM ENG / หลักทรัพย์กิมเอ็ง
B001A
Krung Thai Bank / ธนาคารกรุงไทย
2049-2049A
KTC TOUCH / เคทีซี ทัช
S16B
LH BANK / ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพื่อรายย่อยจำกัด (มหาชน)
P1022-1023
Sunway Gift
KICA007
Thai Military Bank (TMB) / ธนาคารทหารไทย
ED02-03
THAICREDIT BANK / ธนาคารไทยเครดิต
S15
Thanachartbank / ธนาคารธนชาติ
B002A-1
UOB Bank / ธนาคารยูโอบี
B002C
Wonder Photo Shop
B040B
ธนาคารเกียรตินาคิน
ED04
ธนาคารไทยพาณิชย์ / SCB Bank
S014A-B