Event

การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 
การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
 
การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 38  ประจำปี 2561  Artistic Gymnastics Thailand Open 2018 วันที่ 4-7 ก.ค. 2561 ที่ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา 

ตารางการแข่งขัน
  • วันที่ 4 ก.ค. 2561  แข่งขันรุ่นเยาวชนชิงชนะเลิศประเภททีม และประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ยิมนาสติกศิลป์ชาย (3 อุปกรณ์) ประเภทหญิง (2 อุปกรณ์) 
  • วันที่ 5 ก.ค. 2561 แข่งขันรุ่นประชาชนชิงชนะเลิศประเภททีม และประเภทบุคคลรวมอุปกรณ์ยิมนาสติกศิลป์ชาย (3 อุปกรณ์) ประเภทหญิง (2 อุปกรณ์) 
  • วันที่ 6 ก.ค. 2561 แข่งขันรุ่นเยาวชนชิงชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ ชาย (3 อุปกรณ์) ประเภทหญิง (2 อุปกรณ์) 
  • วันที่ 7 ก.ค. 2561 แข่งขันรุ่นประชาชนชิงชนะเลิศเฉพาะอุปกรณ์ ชาย (3 อุปกรณ์) ประเภทหญิง (2 อุปกรณ์) 

การแข่งขันออมสินยิมนาสติกศิลป์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 
วันที่ 4-7 ก.ค. 2561
ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3  ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา