Event

ช้อปช่วยชาติ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท*


 
ช้อปช่วยชาติ ที่ ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา  วันที่ 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560  ช้อปในศูนย์ฯ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท พิเศษ รับฟรีของที่ระลึก (สมุดโน้ต) สำหรับ 200 ท่านแรก เมื่อสะสมใบเสร็จครบ 15,000 บาท  ต่อที่ 2 : ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตตามเงื่อนไข รับของสมนาคุณฟรี


ช้อปช่วยชาติ ฿15,000 นี้เป็นสิทธิประโยชน์สำหรับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ
ผู้ที่จ่ายเงินสำหรับค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการให้แก่ผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มใช้เป็นค่าลดหย่อนได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดปีละไม่เกิน ฿15,000 (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) ทั้งนี้ ถ้ามีค่าซื้อสินค้า/ค่าบริการหลายรายการ คุณสามารถรวมค่าซื้อสินค้า/ค่าบริการย่อยๆ ทุกจำนวนมาหักลดหย่อนได้แต่เมื่อรวมแล้วจะนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุดไม่เกิน ฿15,000 ถ้าค่าซื้อสินค้า/ค่าบริการแค่รายการเดียวก็เกิน ฿15,000 แล้วจะสามารถนำไปลดหย่อนได้ ฿15,000

เงื่อนไขการรับสิทธิ 
1เป็นการซื้อสินค้า/บริการที่เกิดขึ้นระหว่าง 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 ที่เสียภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 
2.ซื้อกับผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
3.ได้รับใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป (ไม่สามารถใช้สลิปใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีอย่างย่อได้)
4.ไม่เป็นสินค้า/บริการที่ต้องห้ามไม่ได้รับสิทธิ์ลดหย่อน

สินค้าและบริการที่ลดหย่อนภาษีได้
ค่าซื้อสินค้าจากร้านสะดวกซื้อ
ค่าซื้อสินค้าจากห้างสรรพสินค้า
ค่าอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหาร
ค่าบริการทำสปา นวดหน้า บริการจากสถานเสริมความงามที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งรถ อะไหล่รถ
ค่าซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้า
ค่าตั๋วชมภาพยนตร์


สินค้าและบริการที่ไม่ได้รับสิทธิลดหย่อน
สุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ


ช้อปช่วยชาติ ช้อปในศูนย์ฯ ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000  
วันที่ 11 พ.ย. - 3 ธ.ค. 2560 
ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา​