Event

ตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41
 
ตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 

การแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทาน ม.ว.ก. ครั้งที่ 41 มี ประเภทการแข่งขันรายละเอียดดังนี้      
  1. เซปักตะกร้อ 3 คน ประชาชนชายทั่วไป ประเภททีมชุด (Men Team Event) 
  2. เซปักตะกร้อ 3 คน ประชาชนหญิงทั่วไป ประเภททีมชุด (Women Team Event)
  3. เซปักตะกร้อ 3 คน เยาวชนชาย อายุไม่เกิน 20 ปี (Men Regu Event)
  4. ตะกร้อลอดห่วงไทย ประชาชนชายทั่วไป (Thai Hoop Takraw Event)  

ในการนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก บัณฑิตย์  มลายอริศูนย์ เป็นผู้แทนพระองค์ในพิธิปิดการแข่งขัน ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์


ที่งาน ตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 
วันที่ 17-23 มิ.ย. 2562
ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์กาสรค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา