Event

ปลูกดาวเรืองแทนใจถวาย "พ่อหลวง"  ปลูกดาวเรืองแทนใจถวาย  "พ่อหลวง"

ศูนย์การค้า แฟชั่นไอส์แลนด์ แจกเมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรืองให้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 6,000 ซอง เพื่อแสดงความจงรักภักดี และรำสึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2560 เป็นต้นไป

ณ บริเวณจุดประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ชั้น 2 ทางเชื่อมศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์  - ศูนย์การค้า เดอะพรอมานาด ตั้งเเต่เวลา 12.00 น.- 20.00 น.