Event

ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 15 วัด
 
ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 15 วัด

เนื่องในโอกาสทำบุญฉลองปีใหม่ 2562 ทางศูนย์ฯ ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญรับผ้าป่าสามัคคี 15 วัด เพื่อนำปัจจัยไปสร้างโบสถ์ ทำนุบำรุงศาสนา ตั้งแต่เวลา 6.30 น. เป็นต้นไป ณ ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 หรือผู้มีจิตศรัทธาจะร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่า ตามกำลังศรัทธา 
  • โอนเงินบริจาคไปที่ ชื่อบัญชี “ผ้าป่า แฟชั่นไอส์แลนด์ 5 มกรา 62” 
  • ธนาคารกรุงเทพ สาขาแฟชั่นไอส์แลนด์ “บัญชี สะสมทรัพย์ 865-0-79023-4”

ที่งาน ทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี 15 วัด
วันที่ 5 ม.ค. 2562
ไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา