Event

แอ่วกาดล้านนา 2018
 
แอ่วกาดล้านนา 2018 

เชิญชวนร่วมสัมผัสกลิ่นอายของประเพณีชาวล้านนาในอดีตกับการจำลองบรรยากาศอาณาจักรเมืองเหนือในรูปแบบชุมชนสมัยก่อนสัมผัสวิถีชีวิต ชมการสาธิตงานฝีมือแบบล้านนา ภายใต้แนวคิด “ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋ มนต์เสน่ห์ภาคเหนือ” 

พบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย
  • วันที่ 1-2 ธ.ค. 2561 พบกับ วงสวัสดี เวลา 12.00 น และ 16.30 น. เป็นต้นไป 
  • วันที่ 8 ธ.ค. 2561 พบกับศิลปิน นกแล  เวลา 16.30 น.
  • วันที่ 10 ธ.ค. 2561 พบกับ  ศิลปิน ลานนา คัมมินส์ เวลา 16.30 น.

แอ่วกาดล้านนา 2018 
วันที่ 30 พ.ย. - 10 ธ.ค. 2561
ลานกิจกรรม ชั้น 3
 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ รามอินทรา