Island Hall
 

Island Hall

 
   
  โครงสร้างโดยทั่วไปของ Island Hall
  พื้นที่ภายใน Island Hall แบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลัก
 
 •  
Hall 1,2 มีพื้นที่โดยรวม 2,600 ตารางเมตร (44 x 59 เมตร) ความสูง 8.25 เมตร  
  พื้นที่ 3% เป็นสนามแข่งขันกีฬามาตรฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด (29 x 45 เมตร) รวม 1,305 ตารางเมตร  
 •  
Hall 3 พื้นที่โดยรวม 596 ตารางเมตร (19.29 x 30.89 เมตร)ความสูง 3.65 เมตร รับน้ำหนัก 500  
  กิโลกรัม / ตารางเมตร สามารถจุจำนวนคนได้กว่า 3,000 คน  
 
   
 
  ระบบเสียง
  พื้นผนังบนดูดซับเสียงซึ่งมีการออกแบบระบบผนังและเพดานตามหลักมาตราฐาน
(ACOUSTIC DESIGN)
 
 •  
Hall 1 มีฉนวนกันเสียงและความร้อน  
  Hall 2 เพดานอคูสติกบอร์ด ดูดซับเสียง  
 •  
ระบบเครื่องเสียงรองรับการแข่งขัน 3 ชุดใหญ่โดยมีกำลังขยายถึง1,000 วัตถ์  
 
   
 
  ระบบปรับอากาศ
 
  ในพื้นที่ 2,600 ตรม. ของFashion Island Indoors Stadium ติดตั้งเครื่องจ่ายลมเย็น ขนาด 320 ตัน ให้ความเย็นต่อตารางเมตรที่ 1,500 BTU
สามารถจ่ายลมเย็นในพื้นที่ Fashion Island Indoors Stadium ที่อุณหภูมิ 23-25 C ได้ตลอดการแข่งขัน
 
 
   
 
  ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง
 
  ระบบกำลังไฟฟ้าทั้ง Hall 1,2 = 650 AMP 3 PHASE และสามารถรองรับการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมได้  
  ระบบแสงสว่างฉุกเฉิน สามารถส่องสว่างในกรณีไฟฟ้าดับได้ถึง 4,500 วัตถ์ นาน 2 ชั่วโมง  
 
   
 
  ระบบป้องกันไฟ
 
  ตู้ดับเพลิงพร้อมสายฉีด ติดตั้งเครื่องฉีด + พ่นน้ำ บันไดหนีไฟทุกชั้น  
 
   
 
  พื้นสนาม
 
  วัสดุที่ใช้ทำพื้นไม้หยุ่นตัว ระบบ Bio System คือ ระบบพื้นหยุ่นตัว เป็นระบบพื้น ที่ใช้กับอาคารทางด้านพละศึกษาหลายๆแห่งในต่างประเทศ เป็นพื้นที่มีคุณสมบัติพิเศษ
สามารถยืดหยุ่นตัวได้ในกรณีที่มีน้ำหนักกระแทกหรือเคลื่อนไหว ซึ่งวงการวิทยาศาสตร์การกีฬาให้การรับรอง ยืนยันว่าจะไม่ทำให้เกิดโรคระบบหัวเข่ากับพื้นที่มีการยืดหยุ่นตัว
 
 
   
 
  Modern Facilities
 
 •  
อัฒจันทร์ม้านั่งยาวพับเก็บได้ จุ 3,000 ที่นั่ง เคลื่อนที่พับเก็บได้ด้วยระบบไฟฟ้า เป็นอัฒจันทร์ที่มีขนาดกว้าง 6.00 ม. X ยาว 6.00 ม. X สูง 3.00 ม.เป็นระบบนำเข้าจากต่างประเทศ  
 •  
Storage สำหรับเก้าอี้และอุปกรณ์  
 •  
เก้าอี้ 1,800 ตัว  
 •  
ห้องน้ำ สำหรับลูกค้า แบ่งเป็น ชาย 9 จุด ห้องปัสสาวะ 6 ห้อง หญิง 10 ห้อง  
 •  
ห้องแต่งตัว มีกระจกและห้องน้ำขนาด 50 ตารางเมตร  
 •  
โทรศัพท์สาธารณะ 5 เครื่อง  
 •  
เคาน์เตอร์ต้อนรับและผนังติดหรือแขวนประกาศใน ENTRANCE HALL  
 •  
ห้องควบคุมระบบแสง สี เสียง ที่ทันสมัย  
 •  
Hoist สำหรับขนของที่จะใช้งาน รับน้ำหนักได้ 6 ตัน ขนาดกว้าง 8.6 เมตร สูง 4.5 เมตร ลึก 4.3 เมตร  
 •  
ประตูเข้า-ออก 2 ด้าน ลานพระจันทร์ (ความสูงของรถขนส่งไม่เกิน 2 เมตรสามารถจอดด้านหน้า HALL ได้)