อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

จั๋งด่าง

Bamboo Palm/Lady Palm
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Rhapis excelsa (Thunb.) Henry (Variegated)
ประเภท : ปาล์มแตกกอ กลายพันธุ์จากจั๋งญี่ปุ่น
ความสูง : ความสูง 30 – 80 เซนติเมตร
ใบ : ใบรูปพัด ขอบใบจักลึกถึงสะดือ แตกเป็นใบย่อย 4 – 10 ใบ แผ่ครึ่งวงกลม ใบย่อยแข็งไม่อ่อนลู่ ปลายใบทู่ มีก้านและใบย่อยเป็นแถบสีขาวหรือสีเหลือง มีขนาดแถบและความด่างเด่นชัดแตกต่างกัน หากใบด่างทั้งหมดจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้และเหี่ยวแห้งไป
ช่อดอก : แยกเพศอยู่ต่างต้น ดอกออกระหว่างกาบใบ
ผล : เมื่อสุกมีสีแดง
ดิน : ดินอุดมสมบูรณ์
แสงแดด : รำไร

คุณสมบัติและประโยชน์
มีความสามารถโดดเด่น ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนได้ออกไซต์ และปล่อยออกซิเจนออกมาในช่วงเวลากลางคืน

LOCATION CONTACT DIRECTORY