อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

ฟิโลเดนดรอน เชอร์รี่เรท

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Philodendron sp.
ชื่อสามัญ : Philodendron
ชื่ออื่น :
วงศ์ : ARACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้น : ไม้ล้มลุก อายุหลายปี อิงอาศัย มีรากอากาศ
ใบ : ใบเดี่ยว เรียงเวียน รูปรีถึงรูปใบหอก ปลายเป็นลักษณะติ่งแหลม โคนรูปติ่ง ขอบเรียบ ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยง เป็นมัน แผ่นใบด้านสีเขียวเข้ม ขอบเยื่อแดง ใต้ใบมีสีซีดกว่า ใบอ่อนใต้ใบมีสีแดงอมส้ม เส้นกลางใบนูนเด่นชัด สีม่วงแดง ก้านใบคล้ายรูปทรงกระบอก ด้านบนเป็นร่องตัดตื้น ไม่มีลิ้น ปลอกหุ้มมยอดสีม่วงแดง
ดอก ดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้ บราซิล

การปลูกเลี้ยง
ดินร่วน ต้องการน้ำปริมาณปานกลาง แสงแดดรำไร

LOCATION CONTACT DIRECTORY