อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

ไทรสาริกาด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus deltoidea Jack f. variegata
ชื่อสามัญ :
ชื่ออื่น : ไทรใบโพธิ์หัวกลับ Mistletoe fig Mistletoe rubber plant
วงศ์ : MORACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น : ไม้ยืนต้น กึ่งผลัดใบ ลำต้นทรงกระบอก เปลือกสีเทาอมน้ำตาล ทุกส่วนมียางสีขาว
ใบ : ใบเดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปช้อน ปลายมน โคนสอบ ขอบเรียบ ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง แผ่นใบสีเขียวเข้ม มีรอยด่างสีขาวอมเหลืองแผ่ตลอดทั้งขอบใบ และกระจายตามเส้นใบบางส่วน

ข้อมูลทั่วไป
พัฒนาพันธุ์มาจากชนิดเดิมที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทย

การปลูกเลี้ยง
ดินทั่วไป ต้องการน้ำปานกลาง แสงแดดจัด

LOCATION CONTACT DIRECTORY