อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

ยางอินเดียด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus elastica Roxb. ex Hornem. ‘variegata’
ชื่อสามัญ : Variegated Indian Rubber
ชื่ออื่น :
วงศ์ : MORACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น : ไม้ต้นขนาดเล็กถึงขนาดกลาง สูง 3-10 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกสีน้ำตาลเข้ม ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว มีรากอากาศห้อยย้อย
ใบ : เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ สีเขียวสดมีสีขาวงสลับ รูปรีหรือรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม โคนสอบ แผ่นใบหนาแข็ง หลังใบสีม่วงแดง ยอดอ่อนมีกาบหุ้มเป็นปลี สีแดงสด
ดอก : ดอกออกเป็นช่อแบบผลมะเดื่อ ดอกขนาดเล็ก เกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปร่างยาวรี ไม่มีกลีบดอก
ผล : ทรงกลมรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 มิลลิเมตร เมื่อแก่มีสีเหลือง

ข้อมูลทั่วไป
ถิ่นกำเนิดอินเดียและมาเลเซีย

การปลูกเลี้ยง
ดินทุกประเภท ต้องการน้ำปานกลางถึงมาก แสงแดดอ่อนหรือครึ่งวัน

คุณสมบัติและประโยชน์
นิยมปลูกให้ร่มเงา น้ำยางสีขาวเป็นพิษ ในต่างประเทศใช้ทำยางลบ และยังป็นไม้ที่ชอบแสงแดดแต่ก็เจริญเติบโตได้ในสภาพที่แสงน้อย ปลูกง่ายทนทาน มิหนำซ้ำยังมีคุณสมบัติดีเด่นในการดูดสารพิษจากอากาศภายใน อาคารได้ดี

LOCATION CONTACT DIRECTORY