อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

ฟิโลเดนดรอน แองเจลา

PHILODENDRON ‘ANGELA’

หรือนิยมเรียกอีกชื่อว่า ‘Philodendron African Fantasy’ เนื่องจากลักษณะรูปใบที่แปลกตา จุดเด่นอยู่ที่ใบขนาดใหญ่สีเขียวเข้ม ด้านมองคล้ายหน้ากากของชนเผ่าแอฟริกัน มีหูใบเป็นแฉกฝอยคล้ายขนนกผูกไขว้กัน ดูสวยงามแปลกตา ฟิโลเดนดรอนขนาดใหญ่พันธุ์นี้เป็นลูกผสมระหว่าง Philodendron bippinnatifidum กับ Philodendron spruceanum (ปัจจุบันถูกย้ายสกุลเป็น Thaumatophyllum) ปลูกเลี้ยงง่าย ทนทาน เหมาะใช้ประดับในอาคาร และสวนเขตร้อน ได้เป็นอย่างดี

LOCATION CONTACT DIRECTORY