อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

ฟิโลเดนดรอน หูช้างใบตั้ง

PHILODENDRON MELINONII

หรือนิยมเรียกว่า ฟิโลหูช้างใบตั้ง
มีถิ่นกำเนิดจากประเทศ Venezuela, French Guiana และ Brazil
เป็นฟิโลเดนดรอนที่ให้ใบจำนวนมากออกเวียนรอบเป็นกอขนาดใหญ่ สวยงาม จุดเด่นอยู่ที่ใบขนาดใหญ่สีเขียวมันวาว ขอบใบหยักเป็นลอนคลื่น มีเส้นใบขนาดใหญ่ชัดเจน มีก้านใบแข็งแรงชูแผ่นใบให้ตั้งขึ้น เป็นฟิโลเดนดรอนที่ชอบน้ำ ปลูกเลี้ยงง่าย ทนทาน เหมาะใช้ประดับในอาคาร และปลูกเกาะต้นไม้ใหญ่ในสวน ได้เป็นอย่างดี

LOCATION CONTACT DIRECTORY