อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

ฟิโลเดนดรอน ก้ามกุ้งเกาะหลัก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Philodendron pedatum
ชื่อสามัญ : Philodendron
ชื่ออื่น :
วงศ์ : ARACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น : ไม้ล้มลุก อายุหลายปี อิงอาศัย มีรากอากาศ ลำต้นสีเขียวอมเทา เส้นผ่านศูนย์กลางลำต้นประมาณ 1.5 เซนติเมตร
ใบ : ใบเดี่ยว เรียงเวียน คล้ายรูปสามเหลี่ยม ปลายแหลมติ่ง โคนคล้ายเงี่ยงใบหอก ขอบเว้าลึกถึงเส้นกลางใบบริเวณนั้นยับย่นหรือคล้ายขอบจักร ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยง เป็นมัน แผ่นใบด้านบนสีเขียว เส้นกลางใบเด่นชัด ด้านล่างนูนมีสีแดง ก้านใบรูปทรงกระบอก สีแดงอมเขียว ยาว 29-30 เซนติเมตร เป็นร่องลึก มีหนามขนาดเล็ก ปลอกหุ้มยอดสีแดงอมชมพูแกมเขียว
ดอก : ดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดอยู่ในอเมริกาใต้ บราซิล

การปลูกเลี้ยง
ดินร่วน ต้องการน้ำปริมาณปานกลาง แสงแดดรำไร

การใช้ประโยชน์
ปลูกเป็นไม้กระถาง วางประดับในอาคาร ปลูกประดับจัดสวนภายใน ไม้ตัดใบ

LOCATION CONTACT DIRECTORY