อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ
BRAND PROMOTIONS

โปรโมชั่นวันหยุดยาว
Active Z

24 ก.ค. 2563

โปรโมชั่นวันหยุดยาว Active Z

  • เติมเงิน 100 บาท แถม 30 บาท
  • เติมเงินครั้งละ 300 บาท แถม 90 บาท + เล่น Beat saber ฟรี 1 เกม (มูลค่า 50 บาท)

จำกัดจำนวน 50 คน ต่อวัน (1 คน ได้ 2 สิทธิ์ต่อวัน)

ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ค. – 28 ก.ค. 63

OTHER PROMOTIONS

LOCATION CONTACT DIRECTORY