อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

บริการร้านค้า

SERVICES FOR CUSTOMERS SERVICES FOR TENANTS

Tenants

สนใจเช่าพื้นที่ กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2947-5000

E-Billing

ระบบตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายสำหรับร้านค้าหรือบริษัทคู่ค้า

อ่านเพิ่มเติม

E-Supplier

ระบบวางบิลตรวจสอบสถานะการจ่ายเงิน
และประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับซัพพลายเออร์

อ่านเพิ่มเติม
LOCATION CONTACT DIRECTORY