อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

อัญมณี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aglaonema sp. ‘Anyamanidaeng’
ชื่อสามัญ : Chinese Evergreen
ชื่ออื่น :
วงศ์ : ARACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้น : ไม้พุ่มขนาดเล็ก อายุหลายปี สูงประมาณ 22 เซนติเมตร
ใบ : ใบเดี่ยวค่อนข้างตั้งตรง ปลายแหลม โคนใบตัดหรือคล้ายรูปหัวใจ ขอบใบเรียบ ใบหนาคล้ายแผ่นหนัง เกลี้ยง แผ่นใบเป็นคลื่นหรือจีบตื้น ก้านใบสีเขียวเข้มยาว ลิ้นใบยาว แผ่กว้างไปตามความยาวของกาบใบ ห่อหุ้มลำต้น ขอบใบสีเขียวเข้มเป็นแถบเล็กตลอดแนวขอบใบจนถึงปลายใบ แผ่นใบสีแดง มีสีเขียวกระจายอยู่ตลอดแผ่นใบใกล้กับเส้นใบ เส้นกลางใบสีแดงปนเขียว ใต้ใบคล้ายแผ่นใบแต่สีชัดกว่า เส้นกลางใบนูนเด่นชัดบริเวณโคนและค่อยๆเล็กลงจนสุดปลายใบ
ดอก : ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ ออกบริเวณซอกใบ ดอกสีขาว

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดอยู่ในเขตร้อนทั่วๆ ไป หรือบริเวณเส้นศูนย์สูตรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งแต่อินเดียลงไปจนถึงมาเลเซีย หมู่เกาะในประเทศอินโดนีเซีย ประเทศฟิลิปปินส์ ลาว เวียดนาม และจีนตอนใต้

LOCATION CONTACT DIRECTORY