อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

หมากเหลืองแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dypsis lutescens (H.Wendl.) H.Beentje & J.Dransf. (Dwarf)
ชื่อพ้อง : Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl. ‘Dwarf’
ประเภท : ปาล์มแตกกอ ลักษณะคล้ายกับหมากเหลือง
ความสูง : สูงไม่เกิน 2 เมตร

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น : เส้นผ่านศูนย์กลางเล็กมาก
ใบ : ใบรูปขนนก ทางใบยาวเพียง 30 – 50 เซนติเมตร
ช่อดอก : ช่อดอกแยกเพศอยู่ร่วมต้น ออกใต้คอ
ผล : รูปรี ขนาดเล็ก เมื่อสุกมีสีเหลืองอมส้ม
ดิน : ดินร่วนอุดมสมบูรณ์
แสงแดด : รำไรและกลางแจ้ง
น้ำ : ปานกลาง

คุณสมบัติและประโยชน์
เหมาะปลูกเป็นไม้กระถาง ใช้ประดับได้ตลอดช่วงอายุ นิยมปลูกภายในอาคารเนื่องจากเป็นไม้ฟอกอากาศ

LOCATION CONTACT DIRECTORY