อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

สาวน้อยประแป้ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott
ชื่อสามัญ : Dumb cane
ชื่ออื่น : ช้างเผือก ว่านพญาค่าง ว่านหมื่นปี สาวน้อยประกายเพชร ไอ้ใบ้
วงศ์ : ARACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้น : ไม้ล้มลุก อายุหลายปี สูง 50-70 เซนติเมตร ลำต้นทรงกระบอก สีเขียว
ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับ ใบรูปไข่แกมรูปขอบขนาน ปลายเรียวแหลม โคนรูปลิ่ม ขอบเรียบ แผ่นใบสีเขียว
บริเวณกลางใบมีสีขาวหรือเขียวอ่อน กระจัดกระจายไม่เป็นระเบียบ เส้นกลางใบลักษณะร่อง ก้านใบเป็นกาบหุ้มลำต้น มีสีเขียว
ดอก : ดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ ออกตามซอกใบ ดอกมีสีขาว ส่วนจานรองดอกจะมีสีเขียว เกสรเพศผู้อยู่ช่วงบน เกสรเพศเมียอยู่ช่วงล่าง
ผล : มีลักษณะเป็นฝัก ผลย่อยรูปร่างกลมหรือรูปไข่ มีทั้งสีส้มหรือสีแดง ผลสดจะมีเนื้อนุ่ม ภายในมีเมล็ดจำนวนมากอัดกันแน่น และมีกาบหุ้ม

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดในอเมริกาเขตร้อน

การปลูกเลี้ยง
ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ชอบแดดร่มรำไร

เกร็ดความรู้เพิ่มเติม
สาวน้อยปะแป้ง เป็นพืชมีพิษ สารพิษสามารถพบเจอได้ ทุกส่วนของต้นสาวน้อยประแป้ง ได้แก่

– แคลเซียมออกซาเลท (calcium oxalate) มีสถานะเป็นของแข็ง เป็นผลึกรูปเข็ม โดยต้นสาวน้อยประแป้งพบในสถานะของเหลวในรูปสารละลายในทุกส่วน
– สารโปรตีน และเอนไซม์บางชนิด ที่สามารถย่อยสลายโปรตีนได้

LOCATION CONTACT DIRECTORY