อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

พลูงาช้าง

ชื่อสามัญ : ชื่อวิทยาศาสตร์: Epipremnum aureum (Linden & André) G. S. Bunting
ชื่ออื่น : พลูด่างอินเดีย, พลูช้าง
วงศ์ : ARACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้น : ไม้อิงอาศัย ลำต้นสีเขียวอ่อน
ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปหัวใจถึงรูปไข่กว้าง ปลายเรียวแหลม โคนมนหรือรูปหัวใจ ขอบเรียบ แผ่นใบบิดเล็กน้อย สีเขียวมีลายด่างสีขาว

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดีย

การปลูกเลี้ยง
ดินร่วน ต้องการน้ำปานกลาง ชอบร่มรำไร-แดดปานกลาง

คุณสมบัติและประโยชน์
สามารถฟอกอากาศและช่วยลดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ได้

LOCATION CONTACT DIRECTORY