อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

ไทรใบสัก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus lyrata Warb.
วงศ์ : Moraceae
ประเภท : ไม้พุ่ม
ลำต้น : สูงได้ถึง 12 เมตร เปลือกลำต้นสีน้ำตาลปนเทา

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์
ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีกว้างถึงรูปกลม โคนใบรูปหัวใจ ปลายใบมีติ่งหนามสั้น ขอบใบเรียบเป็นคลื่นเล็กน้อย
แผ่นใบสีเขียวเข้มหนาเป็นมัน เห็นเส้นกลางใบและเส้นใบย่อยชัดเจน มีหูใบหุ้มยอด
อัตราการเจริญเติบโต : ช้า
ดิน : ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด : แสงแดดปานกลางถึงรำไร ไม่ชอบแสงแดดจัด
น้ำ : น้อยถึงปานกลาง

ข้อมูลทั่วไป
มีถิ่นกำเนิดทางตะวันตกของทวีปแอฟริกา ชื่อระบุชนิดตั้งขึ้นตามลักษณะรูปใบที่คล้ายกับพิณฝรั่ง

ในธรรมชาติเป็นไม้อิงอาศัยตามเรือนยอดของไม้ใหญ่ก่อนจะหยั่งรากลงมาบนพื้นดิน นิยมปลูกเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เมตตามหานิยม เสริมฮวงจุ้ย
และช่วยให้ค้าขายดี มีคุณสมบัติเรื่องการดูดสารพิษและฟอกอากาศให้สะอาดสดชื่น

LOCATION CONTACT DIRECTORY