อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

มอนสเตอร่าด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Monstera deliciosa Liebm.
ชื่อสามัญ : Herricane plant, Swiss cheese plant, Window plant
ชื่ออื่นๆ : พลูแฉก พลูฉีก
วงศ์ : Araceae

มอนสเตร่า ถือว่าเป็นราชินีแห่งใบไม้ มีถิ่นกำเนิดจากเขตร้อนชื้นตามป่าดิบเขาและหมู่เกาะของทวีปอเมริกา มีลักษณะใบสวยเป็นมัน ขนาดใหญ่ มีลักษณะเป็นแฉกฉลุบนพื้นใบ ซึ่งเป็นลักษณะเด่นเฉพาะตัวของพืชในตระกูลนี้ พืชชนิดนี้เป็นไม้เลื้อย ทอดยาวไปตามพื้นดินหรือหลักที่เราทำขึ้นเพื่อค้ำพยุงต้น มีรากทุกข้อปล้อง ขยายพันธุ์ค่อนข่างง่าย เป็นพืชอายุยืนนานหลายปี ดอกออกเป็นช่อแบบช่อเชิงลด มีกาบที่ซอกใบ มอนสเตร่ามีสายพันธุ์ต่าง ๆ มากถึง 50 สายพันธุ์

การปลูกเลี้ยง
ดินร่วนซุย ต้องการน้ำมาก แดดรำไร

คุณสมบัติและประโยชน์
มอนสเตร่า ช่วยกำจัดสารพวกฟอร์มาลดีไฮด์ (Formaldehyde หรือ CH2O เป็นก็าซไม่มีสีจัดเป็นพิษที่ปนเปื้อนในอากาศและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของมนุษย์ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว)
จึงปลูกในห้องนอน ห้องนั่งเล่นได้

LOCATION CONTACT DIRECTORY