อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

มอนสเตอร่าไจแอ้นท์

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Monstera deliciosa Liebm.
ชื่อสามัญ : Herricane plant, Swiss cheese plant, Window plant
ชื่ออื่น : พลูแฉก พลูฉีก
วงศ์ : ARACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้น : ไม้เลื้อย ลำต้นมีข้อสั้น เลื้อยได้ไกลถึง 4 เมตร
ใบ : ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว รูปหัวใจหรือรูปไข่กว้าง ปลายเรียวแหลม โคนหัวใจเว้าลึก ขอบหยักลึกเกือบถึงเส้นกลางใบ 5 แฉก แผ่นใบหนาเป็นมันคล้ายแผ่นหนัง ผิวเรียบ
ก้านใบทรงกระบอก
ดอก : ออกดอกเป็นช่อแบบช่อเชิงลดมีกาบ ที่ซอกใบ มักไม่พบช่อดอก

LOCATION CONTACT DIRECTORY