อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

เฟินสไบนาง ตะนาวะสี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nephrolepis sp.
วงศ์ : LOMARIOPSIDACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น : เฟินดิน ลำต้นเป็นเหง้าสั้นตั้งตรง สร้างไหลและรากจำนวนมาก มีเกล็ดปกคลุมบริเวณปลายยอด
ใบ : ใบประกอบแบบขนนก 1 ชั้น เรียงเวียนสลับ ก้านใบยาว มีเกล็ดปกคลุมรูปหอก ปลายสอบเรียวทั้งสองด้าน มีใบย่อยประมาณ 70 คู่ ใบย่อย มีรูปแถบแกมรูปหอกและโค้งขึ้นคล้ายเคียว ปลายเรียวแหลมถึงยาวคล้ายหาง โคนตัด ขอบเรียบ เนื้อใบบางแต่แข็ง

LOCATION CONTACT DIRECTORY