อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

ปาลม์พับจีบ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Licuala grandis H.Wendl.
ชื่อสามัญ : Palas Payung, Vanuatu Fan Palm, Ruffled Fan Palm
ชื่ออื่น :
วงศ์ : ARECACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้น : ไม้ยืนต้น จำพวกปาล์ม สูงได้ถึง 4 เมตร ลำต้นเดี่ยว สีเทา ไม่แตกกอและไม่แตกหน่อ
ใบ : ใบเดี่ยว รูปค่อนข้างกลมคล้ายพัด เรียงเวียน แผ่นใบหนา สีเขียวเข้มเป็นมัน พับเป็นรอยจีบถี่ตามความยาวของแผ่นใบจากก้านใบไปสู่ขอบใบ ขอบใบจักแหลมถี่สม่ำเสมอ
ก้านใบสีเขียว มีหนามแหลมใกล้ๆ โคนกาบใบ
ดอก : สีขาวอมเหลือง เป็นช่อแบบช่อแยกแขนง เกิดตามซอกระหว่างกาบใบ

ข้อมูลทั่วไป
เป็นพันธุ์ไม้ต่างประเทศ มีถิ่นกำเนิดในวานูอาตู

คุณสมบัติและประโยชน์
สามารถฟอกอากาศภายในบ้านได้เป็นอย่างดี ให้อากาศสดชื่นบริสุทธิ์

LOCATION CONTACT DIRECTORY