อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

ฟิโลเดนดรอน หูช้างใหญ่ใบหยัก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Philodendron giganteum Schott
วงศ์ : Araceae
ประเภท : ไม้อิงอาศัย อายุหลายปี

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น : ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3 เซนติเมตร มีรากอากาศ
ใบ : ใบเดี่ยวเรียงเวียน รูปหัวใจ ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลม โคนเว้ารูปหัวใจ ขอบใบเว้าเป็นคลื่น แผ่นใบหนาคล้ายแผ่นหนัง สีเขียวเข้ม เส้นกลางใบด้านล่างนูนเด่นชัด ก้านใบรูปทรงกระบอกเรียวแคบไปทางปลาย ปลอกหุ้มยอดสีเขียวอมเหลือง
ดอก : ดอกออกเป็นช่อเชิงลดมีกาบ
ดิน : ชอบดินร่วนระบายน้ำดี
แสงแดด : แสงแดดรำไร

LOCATION CONTACT DIRECTORY