อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

ซานาดูร

ชื่อไทย : ฟิโลซานาดู
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Philodendron xanadu Croat, Mayo & J.Boos
สกุล : Philodendron
ชื่อพ้อง :
ชื่อวงศ์ : ARACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้น : สูง 1 ม. มีรากออกตามข้อ ของลำต้น แตกกอเป็นพุ่ม
ใบ : ใบเดี่ยวแตกรอบต้น ก้านใบยาว ใบรูปหอก ขอบใบหยัก ประมาณ 10 หยัก เว้าลึกไม่เท่ากัน ใบมีสีเขียวเข้ม
ดอก : ออกเป็นช่อเชิงลดมีกาบ สีม่วงเข้ม หรือม่วงแกมแดงเข้ม . มีดอกแยกเพศอยู่ด้านบนกลางกาบ

สภาพนิเวศ
กลางแจ้ง,ร่มรำไร

สภาพนิเวศวิทยา
เป็นไม้ตัดใบในเขตร้อนชื้น สามารถปลูกได้ในสภาพแวดล้อมในประเทศไทย ชอบความชื้น ปลูกและดูแลค่อนข้างง่าย อายุการปลูกค่อนข้างยาวนาน

ถิ่นกำเนิด
ปารากวัย บราซิล

LOCATION CONTACT DIRECTORY