อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

วาสนาราชินี

ชื่อสามัญ : Queen of dracaenas
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena goldieana
วงศ์ : AGAVACEAE
ถิ่นกำเนิด : เอธิโอเปีย ไนจีเรีย,

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์

วาสนาราชินี เป็นพรรณไม้ยืนต้นขนาดกลาง ลำต้นมีความสูงประมาณ 4-10 เมตร ลำต้นกลม ต้นตรง ไม่มีกิ่งก้าน ลำต้นเป็นข้อถี่
ผิวเปลือกลำต้นมีสีน้ำตาลใบเป็นใบเดี่ยวแตกออกจากลำต้นส่วนยอดเรียงซ้อนกันเวียนรอบลำต้นเป็นรูปวงกลมลักษณะใบเรียวยาว ปลายใบแหลม ขอบใบเรียบ ผิวใบเกลี้ยงเป็นมันสีเขียว
ตัวใบโค้งงอ ขนาดใบกว้างประมาณ 3-6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตรออกดอกเป็นช่อตรงส่วนยอดของลำต้นช่อดอกมีขนาดใหญ่ เป็นรูปทรงกลมช่อดอกยาว
ดอกมีขนาดเล็กอยู่รวมกันเป็นกลุ่มดอกมีสีขาวหรือเหลืองอ่อน กลิ่นหอมฉุน

ความเชื่อ
เป็นต้นไม้ที่คนไทยและจีนมีคติเชื่อกันว่า ใครปลูกได้เจริญงอกงามก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองเหมือนกัน ส่วนคนวาสนาไม่ดี แล้วปลูกต้นไม้นี้ มันก็จะไม่งามหรือตายไปในที่สุด

คุณสมบัติและประโยชน์
ความสามารถดูดสารพิษภายในอาคารจำพวกฟอร์มาดีไฮด์ และไตรคลอโรเอทธีลีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

LOCATION CONTACT DIRECTORY