อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

จั๋งเชียงใหม่

ชื่ออวิทยาศาสตร์ : Rhapis humilis Blume
ชื่อวงศ์ : Palmae
ชื่อสามัญ : Reed rhapis, Slender lady palm
ชื่อพื้นเมือง : จั๋งเชียงใหม่ หรือจั๋งจีน
ชนิดพืช : ปาล์ม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ปาล์มแตกกอ ลำต้นมีแผ่นใยละเอียด สีน้ำตาลเข้มหรือดำคลุมอยู่หนาแน่น จั๋งจีนคล้ายจั๋งญี่ปุ่น ต่างกันที่จั๋งจีนมีเส้นรยางค์ตามลำต้นหนาแน่น ปลายใบย่อยเรียวแหลมและลู่ลงมากกว่า
เป็นไม้ฟอกอากาศประดับภายในอาคารได้ ทนทาน ช่วยปรับปรุงคุณภาพของอากาศในอาคาร และมีคุณสมบัติในการดูดไอระเหยของสารเคมีต่างๆ

ใบ : ใบประกอบรูปพัด เรียงสลับกัน มีใบย่อย 10-20 ใบ ขอบใบหยักเว้าถึงสะดือ ใบย่อยเรียวยาว ปลายใบแหลมอ่อนลู่ลง โคนใบรูปลิ่ม แผ่นใบสีเขียวเข้มเป็นมัน
ดอก : สีขาวครีม ออกเป็นช่อแบบข่อแยกแขนงระหว่างกาบใบ ดอกแยกเพศอยู่ต่างต้น ก้านช่อดอกมีขนปกคลุม
ผล : ผลสดแบบมีเนื้อเมล็ดเดียว สีเขียวอ่อนอมเหลืองมีขนาดเล็ก แต่มักไม่ติดผล

คุณสมบัติและประโยชน์
มีความสามารถโดดเด่น ในการดูดซับก๊าซคาร์บอนได้ออกไซต์ และปล่อยออกซิเจนออกมาในช่วงเวลากลางคืน

LOCATION CONTACT DIRECTORY