อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

ลิ้นมังกร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Sansevieria trifasciata Prain
ชื่อสามัญ : Snake plant, Mother-in-low’s tongue
ชื่ออื่น : ลิ้นแม่ยาย
วงศ์ : ASPARAGACEAE

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ต้น : ไม้ล้มลุกอายุหลายปี มีไหลใต้ดิน เป็นข้อปล้องสั้นๆ
ใบ : แข็งหนาตั้งตรง รูปใบหอก บางครั้งบิดเล็กน้อยหรือบิดเป็นเกลียว ปลายเรียวแหลม ขอบเรียบ สีเขียวเข้มถึงเขียวอมเทา มีแถบสีเขียวอ่อนพาดขวางเป็นระยะตลอดความยาวใบ มักมีลวดลายอยู่ที่แผ่นใบ

ข้อมูลทั่วไป
ถิ่นกำเนิดในแอฟริกาใต้

การปลูกเลี้ยง
ต้องการน้ำน้อย ทนแล้ง ชอบปานกลาง-แดดจัด

เกร็ดความรู้
คนไทยโบราณเชื่อว่า บ้านใดปลูกต้นลิ้นมังกรไว้ประจำบ้าน จะช่วยป้องกันอันตรายจากภายนอกได้ เพราะบางคนเรียก ลิ้นมังกรอีกชื่อหนึ่งว่า หอกพระอินทร์ ซึ่งเป็นอาวุธชนิดหนึ่งของพระอินทร์ ที่ใช้ในการต่อสู้และปกป้องศัตรูจากภายนอก ดังนั้น ลิ้นมังกร จึงเป็นไม้ที่มีความศักดิ์สิทธิ์ เพราะเป็นไม้ที่มีความสำคัญของพระอินทร์ในสมัยพุทธกาล

นอกจากนี้ ลิ้นมังกร ยังเป็นไม้ฟอกอากาศที่องค์การนาซ่าได้นำมาทดลองวิจัย ซึ่งก็ได้ผลวิจัยว่า “ต้นลิ้นมังกร” จะมีลักษณะพิเศษกว่าพันธุ์ไม้ชนิดอื่นคือ จะคายก๊าซออกซิเจนในเวลากลางคืน ส่วนกลางวันจะปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทน ทำให้สามารถปลูกต้นลิ้นมังกรในบ้านได้โดยไม่มีอันตรายต่อคนในบ้าน

LOCATION CONTACT DIRECTORY