อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

หนวดปลาหมึกด่าง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schefflera arboricola (Variegated)
วงศ์ : Araliaceae
ประเภท : ไม้พุ่มขนาดกลาง

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ลำต้น : สีน้ำตาลอ่อน พุ่มสูง 1-2 เมตร
ใบ : ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 5-7 ใบย่อย รูปไข่ แผ่นใบหนาเหมือนแผ่นหนัง สีเขียวเป็นมันมีด่างสีขาวอมเหลือง ก้านใบยาว
ดอก : ออกเป็นช่อกระจะที่ซอกใบใกล้ปลายยอด
อัตราการเจริญเติบโต : ปานกลาง
ดิน : ปลูกได้ในดินทั่วไป ระบายน้ำดี
แสงแดด : แสงแดดปานกลาง-รำไร ทนร่มได้ดี
น้ำ : ปานกลาง
การขยายพันธุ์ : ปักชำกิ่งหรือตอนกิ่ง

คุณสมบัติและประโยชน์
เป็นไม้ฟอกอากาศ เหมาะสำหรับปลูกภายในอาคาร หรือออฟฟิต

LOCATION CONTACT DIRECTORY