อีเว้นท์ โปรโมชั่น ฮอลล์ บริการ

บัตรเดียวที่จะยกระดับประสบการณ์ช้อปปิ้งให้พิเศษสุด
คลิกสิทธิพิเศษ จากร้านค้าที่ร่วมรายการ
สำหรับสมาชิกบัตร THE ISLAND CARD

เงื่อนไขการสมัคร

สิทธิประโยชน์บัตร

 • Free Parking

  บริการที่จอดรถโซน VIP
  บริเวณอาคาร D ชั้น 2

 • ส่วนลดร้านค้า

  ส่วนลดร้านค้าและ สิทธิ
  พิเศษในการเข้าร่วม
  กิจกรรมต่างๆ มากมาย

  ดูรายละเอียด
 • เวิร์คชอป

  กิจกรรมพิเศษสำหรับ
  สมาชิกแต่ละเดือน

 • Premier Lounge

  บริการห้องรับรองลูกค้า
  The Island Card Premier
  Lounge ชั้น B

LOCATION CONTACT DIRECTORY